De zeven vragen

Dr. Kees Schuurman (1898-1979) formuleerde ooit zeven vragen die goed van pas komen bij zelfonderzoek. Zeven praktische vragen voor meer zelfinzicht.

 

1. WAT SPEELT ER?

Er zijn veel zaken die je aandacht vragen, maar welk thema is nu het meest aan de orde?

 

2. HOE LEEF IK TEGENWOORDIG?

Merk je dat je vlucht, ga je iets uit de weg omdat je het te moeilijk vindt, of ga je de confrontatie werkelijk aan?

 

3. WAT IS MIJN EIGEN AANDEEL?

Wat heb je eigenlijk zelf gedaan om deze situatie te laten ontstaan? Dit is belangrijk omdat we geneigd te zijn het eerst aan de omstandigheden te denken en onze eigen bijdrage niet te zien.

 

4. WAT IS VAN MEZELF EN WAT IS VAN ANDEREN?

Wanneer je jouw geschiedenis nagaat, hoe heeft je omgeving je dan beïnvloed en wat is er van jezelf uitgegaan? Het gaat hierbij vooral om wat je echt heeft geraakt.

 

5. WAT IS DE RODE DRAAD?

Wat zie je voorlopig als de beslissende momenten in je leven? Ook hier kijk je naar je eigen aandeel en de invloed van je omgeving.

 

6. WAT STAAT ME TE DOEN?

Wat is jouw innerlijke opdracht zoals die tevoorschijn komt uit die rode draad?

 

7. WAAR LIGT MIJN UITDAGING?

Welke weerstanden heb je te overwinnen om deze opdracht te vervullen?

De gespreksregels

  • Aanvaard het 'anders' zijn van elkaar
  • Spreek vanuit je eigen ervaring en beleving (in de ik-vorm)
  • Luister aandachtig naar jezelf en de ander
  • Laat ieder een eigen antwoord vinden op eigen vragen (niet 'helpen', adviseren of willen overtuigen)
  • Wat in de groep gezegd wordt blijft vertrouwelijk

Deze richtlijnen vormen de praktische vertaling van onze cultuurwaarden: respect, wederkerigheid, aanspreekbaarheid en bezinning.

Schuurman - De rode draad
C.J. Schuurman, De rode draad in ons leven: Onze ervaringen als signalen van opdracht en bestemming (Deventer, 1986)

Worden wie je in wezen bent

Het IK is een voorlopige veronderstelling van wie je in wezen bent.

 

Om te kunnen worden wie ik in wezen ben, moet ik tastend en experimenterend mijn weg mogen gaan, zonder haast. Moet ik fouten mogen maken zonder knagend schuldgevoel, levend vanuit de realiteit. Meen ik echter van mijzelf te moeten eisen dat ik direct zo moet kunnen zijn als ik eigenlijk ben, dan knijp ik mijn wordingsmogelijkheid af, en leef onder de tirannie van het ideaal.

 

C.J. Schuurman